PRVÝCH 20 ROKOV ODBORU TURISTIKY V KOMÁRNE - II. ČASŤ

 

3. VZNIK ODDIELU VODNEJ TURISTIKY    

 

Medzi členmi Spartaku bolo veľa takých, ktorí síce pracovali v niektorom oddiely (jachtingu, vodného motorizmu, kajakárskom, zväzarmovského vodného motorizmu), ale nestali sa aktívnymi pretekármi. Ich cieľom nebolo prekonávať rekordy, ale pobudnúť niekoľko hodín na vode v lone prírody.


Ladislav Cséplő a Jaroslav Slavík, títo neprestajní rivali, no súčasne i nerozluční priatelia, vyšli spoločne s návrhom, aby sa vodáci holdujúci turistike zoskupili do zvláštneho oddielu. Po predchádzajúcom súhlase centrálneho výboru TJ Spartak Komárno bol na ustanovujúcej schôdzi 4. apríla 1963 založený nový oddiel, oddiel vodnej turistiky, resp. vodno-turistický oddiel (v skratke VTO). Jeho prvým predsedom sa stal MUDr. Pavol Juhász.


Prvými členmi výboru boli Ladislav Cséplő (tajomník), Zuzana Ružičková (zapisovateľka), Edmund Brányik (hospodár), Jaroslav Slavík, Štefan Baráth, Ing. Václav Ružička (odborní prednášatelia), Ľudovít Gráfel (propagandista) a Juraj Szabó (člen výboru). Oddiel vodných turistov úzko spolupracoval s oddielom kajak – kanoe. Spoločne organizovali aj rôzne športové podujatia.


Členovia oddielu o rok neskôr v rámci brigád rozobrali v lodeniciach jeden 10 x 20 metrový sklad. Z takto získaných dielov a ešte použiteľných dosák si postavili svoj prvý prístrešok. Príroda akoby nežičila vodným turistom a na jar práve voda im spôsobila škody, nakoľko v miestnosti bola voda do výšky jedného metra. Rozmar prírody však členov oddielu neodradil od ďalšej práce. Opäť sa pustili s chuťou do roboty a na ďalší rok už stála aj klubová miestnosť. Okresný výbor ČSZTV (Československý zväz telesnej výchovy) poskytol materiálnu pomoc a členovia oddielu odpracovali na stavbe 2400 brigádnických hodín. Osobitne boli vyzdvihnutí tí, ktorí najviac pobudli na stavbe: Václav Ružička, Ladislav Cséplő a Jaroslav Slavík, ktorí odpracovali vyše 200 hodín.

Joomla templates by a4joomla