1. ZAČIATOK ORGANIZOVANEJ ŠPORTOVEJ ČINNOSTI NA VODE V KOMÁRNE

 

Komárno, mesto ležiace na sútoku Dunaja a Váhu, je mestom v znamení vody. Už oddávna  ľudia v Komárne a jeho okolí  využívali vodu nielen ako zdroj živobytia,  na dopravu a prepravu, ale postupne sa voda stávala dôležitou súčasťou oddychu a zábavy a stále viac a viac sa stávala súčasťou športového vyžitia.

 

Organizovaná športová činnosť na vode sa v Komárne začala rozvíjať už po roku 1872, keď bol založený Komárňanský telocvičný a hasičský spolok.

Nakoľko záujem o šport sa neustále zvyšoval, v roku 1896 bola založená Komárňanská športová jednota KSE, ktorá mala tri oddiely tenisový, strelecký a veslársky. Členstvo v KSE však tvorila uzavretá spoločnosť a činnosť klubu v oblasti vodných športov bola zameraná najmä na organizovanie vodnej turistiky (viď. publikáciu: „80 rokov vodných športov a tenisu v Komárne“ vydanej v roku 1976, strany 22 - 25).

 

Členská základňa KSE sa rozšírila v rokoch 1939 až 1945, keď členmi, okrem vodných turistov, boli už aj pretekári z radov robotníkov a vysokoškolákov. V tomto období sa pod vedením Dr. Jánosa Weszelovszkého začala príprava vodáckych pretekárov a veslovanie i kanoistika sa v Komárne dostávali na vyššiu úroveň.

Okrem Komárňanskej športovej jednoty v Komárne pôsobil v rokoch 1913 až 1945 skautský oddiel benediktínskeho gymnázia, ktorý organizoval vodné túry hore Váhom a neskôr aj výcvik mládeže na vode.

 

Vodnej turistike sa venoval  aj veslársky klub skautského oddielu „Makabi“, ktorý  založila komárňanská židovská obec a pôsobil v rokoch 1924 až 1944.

 

2. ROZVOJ VODNÝCH ŠPORTOV V KOMÁRNE PO ROKU 1945

 

Po vojne sa vodné športy v Komárne z objektívnych dôvodov na určitý čas ocitli v kríze. Športové tradície vo veľmi ťažkých podmienkach udržiavali už iba vodní turisti.


Významným medzníkom sa stal rok 1951, keď bola založená Telovýchovná jednota Spartak Slovenské lodenice Komárno, v rámci ktorej v roku 1953 vznikol, zásluhou nadšených vodákov, oddiel vodných športov.


V roku 1954 boli vytvorené tri pododdiely oddielu vodných športov - veslársky, jachtársky a pododdiel rýchlostnej kanoistiky.


Výcvikovým strediskom pretekárov sa stala plávajúca športová lodenica Don, ktorá bola ukotvená na Váhu, pred ústím do jeho mŕtveho ramena. Začiatky neboli ľahké. Pretekári a tréneri sa borili so slabým materiálnym vybavením, ale aj napriek tomu dosahovali veľmi dobré výsledky.


V roku 1956 v dôsledku zlého technického stavu sa plávajúca lodenica potopila, došlo k zničeniu lodí a dreveného materiálu. Veslársky pododdiel sa rozpadol a v tomto náročnom období viedol klub Jaroslav Slavík.

Plávajúca športová lodenica, ktorá bola ukotvená na brehu Váhu

 

Pltnícky prístav v Komárne na pravom brehu Váhu (1905)

 

 Dejisko vodných športov po I. svetovej vojne – kúpalisko na sútoku Váhu s Dunajom

 

Kúpalisko pri sútoku Váhu s Dunajom v medzivojnovom období 20. storočia

 

Kúpalisko pri sútoku Váhu s Dunajom tzv. „komárňanský strand“

 

Jeden z prvých splavov komárňanských vodákov zo Žiliny po Váhu v roku 1947 - obr. 1

 

Jeden z prvých splavov komárňanských vodákov zo Žiliny po Váhu v roku 1947 - obr. 2

 

Jeden z prvých splavov komárňanských vodákov zo Žiliny po Váhu v roku 1947 - obr. 3

 

Jeden z prvých splavov komárňanských vodákov zo Žiliny po Váhu v roku 1947 - obr. 4

 

Jeden z prvých splavov komárňanských vodákov zo Žiliny po Váhu v roku 1947 - obr. 5

 

Jeden z prvých splavov komárňanských vodákov zo Žiliny po Váhu v roku 1947 - obr. 6

 

 

 

Joomla templates by a4joomla